fbpx ...

Dofinansowanie z urzędu pracy a działalność nierejestrowana

W dzisiejszych czasach, gdzie rynek pracy ulega dynamicznym zmianom, wiele osób zastanawia się nad rozpoczęciem własnej działalności. Jednakże, początki mogą być trudne, a wsparcie finansowe staje się kluczowym elementem sukcesu. W tym kontekście, dofinansowanie z urzędu pracy jawi się jako atrakcyjna opcja dla wielu przyszłych przedsiębiorców. 

Jednakże, pojawia się pytanie: jak dofinansowanie z urzędu pracy koreluje z działalnością nierejestrowaną? Czy prowadzać działalność nierejestrowaną możemy ubiegać się o dofinansowanie? 

Spis treści

Czym jest działalność nierejestrowana?

To drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Prowadzenie takiej działalności nie wymaga wpisu do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dofinansowanie z urzędu pracy a działalność nierejestrowana - jakie są warunki?

Działalność nierejestrowana, nawet jeśli ma wszystkie kluczowe cechy działalności gospodarczej, to wyjątkowo nie jest traktowana jak działalność gospodarcza, o ile uzyskane przychody nie przekroczą w żadnym miesiącu 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Oznacza to, że możesz zarobić 3 181,15 zł miesięcznie. (stan na luty 2024). Co istotne, niewykorzystany limit w jednym miesiącu nie przechodzi na kolejny. Każdy miesiąc liczymy osobno. Jeśli w którymś miesiącu przekroczysz limit, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu. 

Wówczas w ciągu 7 dni należy złożyć w CEIDG wniosek rejestracyjny i jednocześnie tracisz możliwość ubiegania się o dofinansowanie z urzędu pracy.

Kolejnym warunkiem jest nieprowadzenie działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy. Możesz prowadzić działalność nierejestrowaną, nawet jeśli masz zarejestrowaną firmę, ale jej działalność w ostatnich 60 miesiącach była zawieszona – zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest liczone jak jej niewykonywanie.

Tyle możesz zarobić miesięcznie na działalności nierejestrowanej
0
Dofinansowanie z urzędu pracy a działalność nierejestrowana

Jakie są wyjątki?

Jakie są obowiązki?

Podstawowym obowiązkiem jest prowadzenie ewidencji sprzedaży. Najlepiej sprawdzi się tutaj Excel lub książeczka z ewidencją sprzedaży, którą kupisz za parę złotych. 

Kolejnym obowiązkiem jest dokumentacja sprzedaży. Jeśli sprzedajesz towary lub usługi osobom prywatnym dowodem transakcji będzie wpływ na Twój rachunek bankowy. Natomiast jeśli klient zapłaci gotówka powinieneś wystawić dokument, który nazywa się „Dowód sprzedaży”. Kupisz go w Internecie, w sklepie papierniczym czy księgarni.

Jeśli Twoim odbiorcą jest firma lub jeśli osoba prywatna żąda faktury, musisz ją wystawić. Co powinna zawierać faktura?

 • Datę wystawienia
 • Numer faktury
 • Imię i nazwisko lub nazwa firmy oraz adres i NIP
 • Nazwę towaru lub usługi
 • Cenę jednostkową towaru lub usługi
 • Miarę i ilość towarów lub usług
 • Kwotę należności
Dofinansowanie z urzędu pracy a działalność nierejestrowana
Dofinansowanie z urzędu pracy a działalność nierejestrowana

Musisz także rozliczać przychody z działalności nierejestrowanej w zeznaniu rocznym według skali podatkowej. Oznacza to złożenie druku PIT 36 do końca kwietna następnego roku.

Podatek wynosi 12% ale możesz go zmniejszyć uwzględniając koszty prowadzenia działalności, dokładnie tak jak przy prowadzeniu zarejestrowanej działalności.

Zbieraj zatem faktury i rachunki na produkty lub usługi potrzebne Ci do prowadzenia działalności nierejestrowanej. Pamiętaj jednak, że na tych dokumentach musi znaleźć się Twoje imię, nazwisko oraz adres.

Warto również pamiętać o kwocie wolnej, która obecnie wynosi 30 000 zł. Co daje nam 2500 zł na miesiąc. Oznacza to, że jeżeli zmieścisz się w tej kwocie i nie masz innego źródła dochodów, nie zapłacisz podatku w ogóle.

Działalność nierejestrowana a ZUS

ZUS traktuje osoby świadczące usługi w ramach działalności nierejestrowanej jako zleceniobiorców, czyli to Twój klient powinien zapłacić za Ciebie składki.

Przez jakiś czas, ta interpretacja ZUS była postrzegana jako nie do końca adekwatna, bowiem nie była ona bezpośrednio odzwierciedlona w treści ustawy dotyczącej Prawa Przedsiębiorców.

Jednakże obecnie na stronie rządowej znajdziemy zapis:

„jeśli wykonujesz umowę o świadczenie usług lub umowę zlecenie, podlegasz ubezpieczeniom jako zleceniobiorca – podmiot zawierający z tobą umowę pełni wtedy obowiązki płatnika składek ZUS i powinien odprowadzić składki”

Do tej pory ZUS nie posiadał odpowiednich narzędzi aby to zweryfikować, natomiast z wprowadzeniem Nowego Ładu wiele się zmieniło.

Podsumowując przed przystąpieniem do realizacji usługi poinformuj klienta o jego obowiązkach względem ZUSu.

W przypadku sprzedaży produktowej sprawa jest jednoznaczna. Ani Ty ani klient nie opłaca składki ZUS.

Działalność nierejestrowana - czy potrzebna mi jest kasa fiskalna?

Jeśli Twoimi klientami są osoby prywatne to tak. Istnieje jednak możliwość skorzystania ze zwolnienia z jej posiadania.

Jeśli zarobisz do 20 000 zł w jednym roku nie musisz posiadać kasy fiskalnej.

Co jednak w przypadku gdy zaczynasz sprzedaż w trakcie roku? Obliczamy wtedy limit proporcjonalnie, wystarczy podzielić 20 000 przez 365 dni w roku (54,79), a następnie pomnożyć ilość dni podatkowych pozostałych do końca roku.

Przykład:
Pierwsza sprzedaż produktu lub usługi miała miejsce 07.07.2027.
177 – tyle dni pozostało do końca roku.
Teraz mnożysz pozostałe dni przez „stawkę dzienną”, 177 x 54,79 = 9697,83 i voila! Tyle możesz zarobić do końca roku.

Dofinansowanie z urzędu pracy a działalność nierejestrowana

W załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów znajdziemy 49 pozycji takich zwolnień. Te, które najprawdopodobniej cię dotyczą to:

– usługi pocztowe i kurierskie,
– usługi w zakresie noclegów, ze znacznymi wyjątkami,
– finanse i ubezpieczenia,
– edukacja z kilkoma wyłączeniami.

Ze zwolnienia możemy również skorzystać w przypadku sprzedaży wysyłkowej. Trzeba wówczas spełnić 3 warunki:

 • Dostawa produktów sprzedawanych przez Internet będzie odbywać się w systemie wysyłkowym.

Oznacza to, że będziesz dostarczać towar klientom, korzystając z usług poczty lub jednej z wielu firm kurierskich. Gdy udostępnisz odbiór osobisty, automatycznie utracisz prawo do zwolnienia. 

 • Zapłatę za towar przyjmujesz na swój rachunek bankowy.
 • Możliwe jest zidentyfikowanie transakcji oraz danych kupującego.

Zwolnienie nie będzie Ci przysługiwać jeśli:
– prowadzisz usługi:  przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami, naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, doradztwa podatkowego, świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne.

– sprzedajesz towary: gaz płynny, części do silników spalinowych, nadwozia do pojazdów silnikowych, wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe, perfumy i wody toaletowe.

Działalność nierejestrowana a VAT

Tutaj również możemy skorzystać ze zwolnienia.

Jeśli sprzedaż roczna nie przekroczy 200 000 zł rocznie możemy skorzystać ze zwolnienia. W przypadku gdy zaczynamy sprzedaż usług bądź towarów w ciągu roku limit liczymy proporcjonalnie, tak jak w przykładzie z kasą fiskalną.

200 000/365 x ilość pozostałych dni do końca roku.

Dofinansowanie z urzędu pracy a działalność nierejestrowana

Usługi, które mogą skorzystać to m. in.:

 • usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia – jeśli jesteś lekarzem, lekarzem dentystą, pielęgniarką, położną lub psychologiem
 • usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym – jeśli jesteś nauczycielem
 • usługi nauczania języków obcych
 • usługi finansowe, w tym: zarządzania funduszami inwestycyjnymi; ubezpieczeniowe; w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji oraz innych zabezpieczeń transakcji; udzielanie kredytów i pożyczek, których przedmiotem są instrumenty finansowe.

Zwolnienie z VAT podmiotowe nie przysługuje, jeśli między innymi:

Sprzedajesz:

 • towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy o VAT (na przykład metale szlachetne i złom z nich, wyroby jubilerskie)
 • towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych i samochodów osobowych innych niż nowe, zaliczanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji
 • w niektórych przypadkach: budynki, budowle lub ich części
 • tereny budowlane
 • nowe środki transportu
 • przez Internet takie towary jak:
 • preparaty kosmetyczne i toaletowe
 • komputery, wyroby elektroniczne i optyczne
 • urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
 • maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • hurtowo i detalicznie części do: pojazdów samochodowych i motocykli

Świadczysz usługi:

 • prawnicze
 • w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego)
 • jubilerskie
 • ściągania długów, w tym factoringu.

Podsumowując warto na początku sprzedawać czy świadczyć usługi w ramach działalności nierejestrowanej. Unikniesz kosztów oraz w legalny sposób sprawdzisz swój pomysł na biznes.

Dofinansowanie z urzędu pracy

To bezzwrotne środki finansowe, które otrzymuje się na podjęcie działalności gospodarczej.

Jest to wsparcie udzielane jednorazowo i nie wymaga zwrotu, o ile przedsiębiorca nie narusza warunków umowy zawartej z urzędem (a nie są one wygórowane, więc nie ma powodu do niepokoju).

Warto zaznaczyć, że pieniądze przyznawane są na określone cele związane z otwarciem firmy. Przedsiębiorca powinien spełniać pewne kryteria, o których poniżej.

Aby skorzystać z możliwości uzyskania dotacji na otwarcie własnej firmy, musisz spełnić wiele kryteriów formalnych:

 • Jesteś zarejestrowanym bezrobotnym w Urzędzie Pracy (zazwyczaj wystarczy być zarejestrowanym jeden dzień aby ubiegać się o dotację);
 • W ciągu ostatniego roku nie odmówiłeś propozycji stażu ani oferty pracy;
 • Nie masz zawieszonej działalności;
 • Nie otrzymałeś wsparcia na rozpoczęcie firmy z Funduszu Pracy lub innych publicznych źródeł;
 • Nie prowadziłeś firmy przez ostatnie 12 miesięcy;
 • W ciągu ostatnich 2 lat nie zostałeś ukarany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • Nie składałeś wniosku o dotację w innym Urzędzie Pracy;
 • Nie jesteś stroną procesu sądowego;
 • Wszystkie Twoje zobowiązania cywilno-prawne są uregulowane;
 • Nie byłeś zobowiązany do zwrotu środków z Funduszu Pracy;
 • Nie planujesz podejmować tego samego rodzaju działalności gospodarczej, którą prowadziłeś w ciągu ostatnich 2 lat.

Dofinansowanie z urzędu pracy a działalność nierejestrowana

Zasadniczo, aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania, musisz posiadać status osoby bezrobotnej. Możesz być zarejestrowany w urzędzie pracy dopóki nie przekroczysz progu, o którym wspominałem na początku artykułu.

W tym kontekście, nie ma formalnych przeszkód, aby ubiegać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jednak zalecam dokładne zweryfikowanie tej kwestii w swoim urzędzie pracy. Z mojego doświadczenia wynika, że urzędy pracy nie stawiają przeszkód w prowadzeniu działalności nierejestrowanej równocześnie z ubieganiem się o dotację, ale warto pamiętać, że każdy urząd ma swoje zasady. 

Pamiętaj, że każda sytuacja jest unikalna i wymaga indywidualnej oceny. Zawsze warto skonsultować się z doradcą w urzędzie pracy, aby upewnić się, że podejmujesz właściwe kroki na drodze do rozpoczęcia i rozwijania własnej działalności.

Jak znaleźć pomysł na biznes?

Jak znaleźć pomysł na biznes?

W 2024 roku, marzenia o własnej firmie stają się bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki szerokiej gamie dotacji na otwarcie firmy.

W tym artykule przyjrzymy się najnowszym możliwościom finansowania, które mogą pomóc przyszłym przedsiębiorcom w realizacji ich celów biznesowych. Dowiesz się, jakie rodzaje dotacji są dostępne w 2024 roku, jakie są kryteria kwalifikacyjne, a także jak skutecznie ubiegać się o te środki.

Czytaj więcej »
Praca na etacie i własna działalność gospodarcza

Praca na etacie i własna działalność gospodarcza

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, jednocześnie pracując na etacie, może być doskonałym sposobem na zrównoważenie ryzyka finansowego i zdobycie cennego doświadczenia.

Jednakże, równoczesne łączenie tych dwóch ścieżek kariery wymaga doskonałej organizacji czasu, samodyscypliny oraz umiejętności zarządzania priorytetami, aby efektywnie rozwijać biznes przy jednoczesnym wypełnianiu obowiązków zawodowych na etacie.

Czytaj więcej »
Przychód, dochód, koszt, marża, narzut, brutto, netto, VAT

Przychód, dochód, koszt, VAT, ZUS, marża, narzut – to musisz wiedzieć!

W tym artykule skupimy się na kluczowych pojęciach, które są niezbędne dla zrozumienia i efektywnego zarządzania Twoją działalnością gospodarczą. Od przychodu, przez dochód, koszty, marże, narzut aż po VAT i ZUS – każdy z tych terminów odgrywa istotną rolę w codziennym funkcjonowaniu firmy. Znajomość tych podstawowych koncepcji pozwoli Ci lepiej planować i przewidywać finansową przyszłość Twojego biznesu, unikając typowych błędów i maksymalizując zyskowność.

Czytaj więcej »
Dotacje na otwarcie firmy 2024

Dotacje na otwarcie firmy 2024

W 2024 roku, marzenia o własnej firmie stają się bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki szerokiej gamie dotacji na otwarcie firmy.

W tym artykule przyjrzymy się najnowszym możliwościom finansowania, które mogą pomóc przyszłym przedsiębiorcom w realizacji ich celów biznesowych. Dowiesz się, jakie rodzaje dotacji są dostępne w 2024 roku, jakie są kryteria kwalifikacyjne, a także jak skutecznie ubiegać się o te środki.

Czytaj więcej »
Czy trudno dostać dofinansowanie z urzędu pracy na otwarcie działalności?

Czy trudno dostać dofinansowanie z urzędu pracy na otwarcie działalności?

Jednym z pierwszych wyzwań, które się pojawiają, gdy myślimy o założeniu własnej firmy, są kwestie finansowe. Szukamy wsparcia i dowiadujemy się o dotacjach z urzędu pracy.

Zastanawiamy się wtedy czy trudno dostać dofinansowanie z urzędu pracy na otwarcie działalności.

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej tej formie wsparcia. Omówimy wymagania stawiane przez urzędy oraz podpowiemy jak zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dotacji.

Czytaj więcej »
Dofinansowanie z urzędu pracy 2024

Dofinansowanie z urzędu pracy 2024

Dofinansowanie z urzędu pracy może stanowić cenne wsparcie dla osób planujących otworzenie własnej firmy. Rok 2023 przynosi nowe możliwości dla przedsiębiorców, którzy poszukują środków finansowych na uruchomienie i rozwój swojego przedsięwzięcia.

Czytaj więcej »
Dofinansowanie z PUP - krok po kroku

Dofinansowanie z PUP – krok po kroku

W tym artykule przedstawimy Ci, jak krok po kroku złożyć wniosek o dofinansowanie z PUP. Dowiesz się, jakie warunki musisz spełnić, jak przygotować wniosek, jakie dokumenty są potrzebne, a także co zrobić po otrzymaniu pozytywnej decyzji.

Czytaj więcej »
dotacja z urzędu pracy

Dotacja z urzędu pracy – czy można kupić samochód?

Dotacje z urzędu pracy to popularny sposób na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Wiele osób zastanawia się, czy możliwe jest wykorzystanie tych środków na zakup samochodu. Odpowiedź na pytanie czy można kupić samochód za dotację z urzędu pracy jest skomplikowana i zależy od wielu czynników. Poniżej postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.

Czytaj więcej »
Dotacja z PUP - co można kupić?

Dotacja z PUP – co można kupić?

To pytanie, które często zadają osoby planujące rozpocząć własną działalność gospodarczą. Dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) to bezzwrotne, jednorazowe środki finansowe, które można przeznaczyć na różne cele związane z rozpoczęciem i prowadzeniem biznesu.

Czytaj więcej »
5/5 - (49 votes)