...
5/5 - (47 votes)

Dotacje na otwarcie firmy 2024

W 2024 roku, marzenia o własnej firmie stają się bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki szerokiej gamie dotacji na otwarcie firmy.

W tym artykule przyjrzymy się najnowszym możliwościom finansowania, które mogą pomóc przyszłym przedsiębiorcom w realizacji ich celów biznesowych. Dowiesz się, jakie rodzaje dotacji są dostępne w 2024 roku, jakie są kryteria kwalifikacyjne, a także jak skutecznie ubiegać się o te środki.

Spis treści

Dotacje na otwarcie firmy 2024: Dofinansowanie z urzędu pracy - czym jest?

To bezzwrotne środki finansowe, które otrzymuje się na podjęcie działalności gospodarczej.

Jest to wsparcie udzielane jednorazowo i nie wymaga zwrotu, o ile przedsiębiorca nie narusza warunków umowy zawartej z urzędem (a nie są one wygórowane, więc nie ma powodu do niepokoju).

Warto zaznaczyć, że pieniądze przyznawane są na określone cele związane z otwarciem firmy. Przedsiębiorca powinien spełniać pewne kryteria, które omówię w dalszej części artykułu.

0
Tyle obecnie wynosi dotacja z urzędu pracy

Jakie są wymagania dofinansowania z urzędu pracy?

Jak wnioskować o dofinansowanie z urzędu pracy?

Zestaw dokumentów, które musisz dołączyć do wniosku jest precyzyjnie opisany w regulaminie. Często listę tę można znaleźć również w samym wniosku.

Należy pamiętać, że brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku.

Co do zasady, rozpoczynasz od samego wniosku. To podstawowy dokument. Upewnij się, że korzystasz z aktualnie obowiązującego wzoru – złożenie wniosku na zeszłorocznym formularzu może skutkować jego odrzuceniem.

Dotacje na otwarcie firmy 2024

Na co można dostać dofinansowanie z urzędu pracy?

Jeśli spełniasz wymogi określone przez urząd i przy tym przygotujesz przekonujący biznesplan, szansa na otrzymanie środków wzrasta i jesteś na najlepszej drodze do uzyskania środków.

Wnioski o dotacje są oceniane konkursowo, ale szanse na uzyskanie środków są naprawdę duże.

Warto jednak pamiętać, że proces rekrutacji często jest otwarty (nie ma wyznaczonego końca), co oznacza, że dostępne środki mogą się wyczerpać w krótkim czasie (często już po kilku tygodniach od rozpoczęcia naboru). Dlatego, im dłużej zwlekasz z aplikacją, tym większe jest ryzyko, że nie otrzymasz funduszy na rozwinięcie swojego biznesu – nawet jeśli masz na niego świetny pomysł.

Rodzaj firmy, którą planujesz założyć za pomocą dotacji nie wpływa zasadniczo na szanse na uzyskanie środków. Dopóki to nie jest działalność rolnicza lub inna działalność wykluczona przez dany urząd, możesz liczyć na pozytywne rozpatrzenie Twojego wniosku.

Urząd z przyjemnością wesprze Cię w otwarciu własnego salonu kosmetycznego, zakładu fryzjerskiego, sklepu internetowego, ale także działalności jako freelancer, związanej na przykład z pisaniem artykułów, programowaniem czy projektowaniem wnętrz.

Dotacje na otwarcie firmy 2024

Na co można wydać otrzymane środki?

Dotacje na otwarcie firmy 2024

Dotacje na otwarcie firmy 2024: Dotacje unijne - czym są?

Wsparcie finansowe z funduszy europejskich jest dostępne dla przedsiębiorców w całej Unii Europejskiej. Od wielu lat cieszy się dużą popularnością, nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach członkowskich.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z kredytów na preferencyjnych warunkach lub z dotacji, które są formą bezzwrotnego dofinansowania. Takie środki mogą być wykorzystane na rozwój działalności gospodarczej, co stanowi istotne wsparcie dla rozpoczynających lub rozwijających swoją firmę.

Dotacje na otwarcie firmy z UE

Ile wynosi dofinansowanie z UE?

Maksymalna wartość dotacji unijnej, którą można otrzymać na otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej, zależy od wielu czynników, takich jak profil projektu, organizatorzy oraz branża docelowa.


Kwota ta może wynosić do 40 tysięcy złotych, co stanowi znaczące wsparcie dla początkujących przedsiębiorców.

Dodatkowo, istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia pomostowego, które stanowi miesięczny dopływ środków w wysokości 1 tysiąca złotych.

 

Celem tego wsparcia jest zapewnienie nowym firmom pewnej płynności finansowej w początkowym okresie ich działalności. Standardowo, wsparcie pomostowe jest przyznawane na okres 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności, ale w niektórych sytuacjach istnieje możliwość przedłużenia tego okresu o kolejne 6 miesięcy.

 

To zapewnia dodatkowe zabezpieczenie finansowe, umożliwiające stabilniejszy start i rozwój nowego biznesu.

Jakie są wymagania dotacji z UE?

 • osoby bezrobotne,
 • opiekunowie osób z niepełnosprawnościami,
 • imigranci,
 • reemigranci,
 • bierni zawodowo,
 • ubodzy pracujący,
 • odchodzący z rolnictwa i ich rodziny.
Pożyczka BGK

Jak wnioskować o dotację z UE?

Pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z odpowiednią instytucją, aby uzyskać informacje o szczegółach projektu, terminach składania wniosków, wymaganych załącznikach oraz sposobie dostarczania dokumentacji.

Następnie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, podając swoje dane osobowe, informacje o wykształceniu, sytuacji materialnej i innych aspektach, które mogą być istotne dla oceny zgłoszenia.

Po zaakceptowaniu formularza zgłoszeniowego, następnym krokiem jest przygotowanie biznesplanu. W tym celu można skorzystać z oferowanych przez Unię Europejską szkoleń, które pomagają w zrozumieniu działalności gospodarczej, jej głównych aspektów oraz w stworzeniu przemyślanego biznesplanu.

Ostatnim etapem jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie, w którym należy szczegółowo opisać planowaną działalność gospodarczą oraz zamieścić wszystkie niezbędne informacje o biznesie.

Na co można dostać dofinansowanie z UE?

Rozważając ubieganie się o dotację unijną na rozpoczęcie działalności, należy pamiętać, że nie wszystkie rodzaje działalności są uprawnione do otrzymania wsparcia.

Dotacje są dystrybuowane z uwzględnieniem różnych regionów i województw, dlatego istotne jest, aby zapoznać się z aktualną listą dostępnych naborów oferujących dotacje w danym obszarze.

Każdy projekt ma swoją określoną datę ważności, więc ważne jest śledzenie terminów i dostosowanie się do nich. Jeśli z jakiegoś powodu nie uda się złożyć wniosku w ramach aktualnego naboru, warto być na bieżąco z informacjami o nowych projektach, które mogą się pojawić w regionie i oferować kolejne szanse na uzyskanie dofinansowania.

Regularne monitorowanie ogłoszeń i bycie na bieżąco z dostępnymi możliwościami zwiększa szanse na skuteczne pozyskanie wsparcia finansowego.

Dotacje na otwarcie firmy 2024: Pożyczki na start w biznesie BGK - czym właściwie są?

Jest to kredyt na bardzo atrakcyjnych warunkach udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”.

Oprocentowanie tej pożyczki jest wyjątkowo niskie, wynosi zaledwie 1,45% lub 0,58% w skali roku, co jest znacznie niższe niż standardowe stawki rynkowe.

Dodatkowym atutem tej oferty jest brak prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki, co sprawia, że jest ona jeszcze bardziej atrakcyjna finansowo.

Co więcej, okres spłaty pożyczki może sięgać do 7 lat, co daje dużą elastyczność w zarządzaniu finansami firmy. Aby umożliwić nowym przedsiębiorcom stabilniejszy start, program oferuje także roczną karencję w spłacie. Oznacza to, że przez pierwszy rok od uzyskania pożyczki nie trzeba dokonywać spłat kapitału ani odsetek.

0
Maksymalna wysokość pożyczki jest ustalona na poziomie 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia, co obecnie równa się około 140 tysięcy złotych.
Pożyczka BGK

Jakie są wymagania pożyczki BGK?

 • studentem ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich
 • absolwentem szkół i uczelni wyższych poszukującym pracy, do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego
 • bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego
 • opiekunem osób niepełnosprawnych – członkiem rodziny opiekującym się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, niepobierającym świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego.

Jakie wnioskować o pożyczkę BGK?

Zgłoś się do instytucji finansowej, która działa na terenie, gdzie planujesz prowadzić działalność gospodarczą, i złóż wniosek. Wniosek możesz złożyć osobiście w placówce pośrednika finansowego lub przez generator wniosków dostępny na stronie internetowej pośrednika.

Jeśli potrzebujesz wsparcia przy wypełnianiu wniosku, możesz umówić się na konsultację. Doradca wyjaśni wszystkie wątpliwości i pomoże Ci wypełnić wniosek.

Jak otrzymasz pozytywną decyzję, załóż działalność.

Podpisz umowę z instytucją finansującą wraz z zabezpieczeniem spłaty pożyczki.

Dotacje na otwarcie firmy LGD

Na co można dostać pożyczkę z BGK?

Zgodnie z założeniami Programu, w ramach środków pożyczki możliwe jest sfinansowanie zarówno środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia działalności, jak i wszelkiego rodzaju towarów podlegających sprzedaży w ramach działalności, np. zatowarowanie sklepu spożywczego, odzieżowego, wielobranżowego itp.

Dotacje na otwarcie firmy 2024: Dofinansowanie z LGD - czym są dofinansowania z Lokalnych Grup Działania?

Na obszarach wiejskich i w mniejszych gminach miejskich istotną możliwością wsparcia dla przedsiębiorców jest dostęp do funduszy Unii Europejskiej, oferowanych przez Lokalne Grupy Działania (LGD).

Środki te, pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, są przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej i stanowią atrakcyjną opcję dla osób chcących rozwijać własny biznes bez konieczności rezygnacji ze stałej pracy.

Dofinansowanie z LGD jest szczególnie korzystne, ponieważ zazwyczaj skupia się na wspieraniu inicjatyw, które przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności i gospodarek. Dzięki temu przedsiębiorcy mają szansę nie tylko na uzyskanie finansowego wsparcia na start, ale również na włączenie się w działania mające na celu ożywienie i rozwój ich regionów.

Ile wynosi dofinansowanie z LGD?

Maksymalna kwota dofinansowania od 2024 wynosi 150 000 zł.

I transza – 80% – zaliczka (3 m-ce od zawarcia umowy; warunki: założenie działalności, zgłoszenie się do ubezpieczenia emerytalnego, uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń, w tym ostatecznej decyzji środowiskowej),

II transza – 20% – refundacja po zakończeniu projektu (wypłata po całkowitej realizacji operacji zgodnie z biznesplanem).

Jakie są wymagania dofinansowania z LGD?

 • osoba fizyczna pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo kraju UE, zamieszkująca na obszarze LGD lub podejmująca działalność gospodarczą na terenie LGD.
 • operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez 2 lata liczone od daty wypłaty płatności końcowej,
 • zgłoszenie podmiotu do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego (podleganie ubezpieczeniu przez 2 lata)
 • utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy (samozatrudnienie) lub zatrudnienie osoby na podstawie umowy o pracę (utrzymanie tego miejsca przez 2 lata),
 • beneficjent jest zobowiązany do zapewnienie trwałości operacji przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • beneficjent zobowiązuje się do realizowania operacji zgodnie z biznesplanem oraz do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.
 • wnioskodawca nie może podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 • w okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywał działalności gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie,

Jak wnioskować o dofinansowanie z LGD?

Kompletny wniosek składasz osobiście lub przez osobę do tego uprawnioną w biurze LGD w 2 egzemplarzach, w wersji papierowej i elektronicznej, w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.

Na co można dostać dofinansowanie?

 • koszty ogólne (dokumentacja, kosztorysy),
 • roboty budowlane lub usługi,
 • oprogramowania, licencje, patenty,
 • nowe maszyny lub wyposażenie,
 • środki transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów os. przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 os. łącznie z kierowcą,
 • podatek od towarów i usług (VAT)

Dotacje na otwarcie firmy 2024: Inne źrodła pozyskania wsparcia finansowego

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz skorzystać z żadnej z wymienionych wyżej opcji, przedstawię Ci jeszcze kilka działań jakie możesz podjąć, aby zebrać środki na uruchomienie działalności.

Anioł biznesu – wsparcie i finansowanie od prywatnych inwestorów

Aniołowie biznesu to indywidualni inwestorzy, którzy oferują kapitał i wsparcie młodym firmom, zwykle w zamian za udziały w przedsiębiorstwie.

Oferują oni nie tylko finansowanie, ale często również swoje doświadczenie, kontakty i mentoring.

Aby znaleźć anioła biznesu, warto uczestniczyć w branżowych spotkaniach, sieciach inwestorskich oraz aktywnie prezentować swój projekt w mediach społecznościowych i na platformach skupiających inwestorów.

Dotacje na otwarcie firmy 2024

Crowdfunding - pozyskiwanie kapitału od społeczności

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, pozwala na zbieranie funduszy od szerokiego grona osób, zazwyczaj poprzez specjalistyczne platformy internetowe.

Istnieją różne formy crowdfundingu – od tych bazujących na nagrodach za wsparcie, przez pożyczki, aż po udziałowe.

Aby przeprowadzić udaną kampanię, ważne jest stworzenie przekonującej narracji wokół Twojego produktu czy usługi, a także aktywne promowanie projektu w mediach i sieciach społecznościowych.

Dotacje na otwarcie firmy 2024

Fundusze Venture Capital - rozwój z profesjonalnym inwestorem

Dla startupów o wysokim potencjale wzrostu, atrakcyjnym źródłem finansowania mogą być fundusze venture capital.

VC to profesjonalni inwestorzy, którzy w zamian za udziały w firmie, oferują znaczne sumy pieniędzy, a także wsparcie strategiczne i dostęp do swojej sieci kontaktów.

Przygotowanie do spotkania z funduszem VC wymaga opracowania szczegółowego i przekonującego planu biznesowego oraz umiejętności prezentacji swojego pomysłu.

Dotacje na otwarcie firmy 2024

Podsumowanie - czy warto brac dotacje na otwarcie firmy 2024?

Otwarcie własnej działalności to znaczący krok, który wymaga nie tylko odwagi, ale także odpowiednich środków finansowych. Warto zwrócić uwagę na różnorodne formy dofinansowań dostępne dla początkujących przedsiębiorców. Skorzystanie z nich może być kluczowe, nawet jeśli dysponujemy pewną ilością własnych środków. Dofinansowania, często oferowane przez instytucje rządowe lub unijne, mogą zniwelować początkowe ryzyko biznesowe i umożliwić stabilniejszy start.

Ponadto, istnieją alternatywne źródła finansowania, takie jak pożyczki niskoprocentowe, inwestycje aniołów biznesu czy crowdfunding, które mogą okazać się bardziej korzystne niż tradycyjne kredyty bankowe. Kredyty, choć powszechnie dostępne, wiążą się z koniecznością spłaty odsetek i mogą stanowić dodatkowe obciążenie dla nowo powstałej firmy.

Podsumowując, przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu warto rozważyć wszystkie dostępne opcje finansowania. Dzięki temu możemy zminimalizować ryzyko finansowe i zapewnić naszej firmie solidny fundament na początku jej działalności.

bookkeeping, accounting, taxes-615384.jpg

Przychód, dochód, koszt, VAT, ZUS, marża, narzut – to musisz wiedzieć!

W tym artykule skupimy się na kluczowych pojęciach, które są niezbędne dla zrozumienia i efektywnego zarządzania Twoją działalnością gospodarczą. Od przychodu, przez dochód, koszty, marże, narzut aż po VAT i ZUS – każdy z tych terminów odgrywa istotną rolę w codziennym funkcjonowaniu firmy. Znajomość tych podstawowych koncepcji pozwoli Ci lepiej planować i przewidywać finansową przyszłość Twojego biznesu, unikając typowych błędów i maksymalizując zyskowność.

Czytaj więcej »
coins, currency, investment-1523383.jpg

Dofinansowanie z urzędu pracy a działalność nierejestrowana

W 2024 roku, marzenia o własnej firmie stają się bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki szerokiej gamie dotacji na otwarcie firmy.

W tym artykule przyjrzymy się najnowszym możliwościom finansowania, które mogą pomóc przyszłym przedsiębiorcom w realizacji ich celów biznesowych. Dowiesz się, jakie rodzaje dotacji są dostępne w 2024 roku, jakie są kryteria kwalifikacyjne, a także jak skutecznie ubiegać się o te środki.

Czytaj więcej »
Dotacje na otwarcie firmy 2024

Dotacje na otwarcie firmy 2024

W 2024 roku, marzenia o własnej firmie stają się bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki szerokiej gamie dotacji na otwarcie firmy.

W tym artykule przyjrzymy się najnowszym możliwościom finansowania, które mogą pomóc przyszłym przedsiębiorcom w realizacji ich celów biznesowych. Dowiesz się, jakie rodzaje dotacji są dostępne w 2024 roku, jakie są kryteria kwalifikacyjne, a także jak skutecznie ubiegać się o te środki.

Czytaj więcej »
Czy trudno dostać dofinansowanie z urzędu pracy na otwarcie działalności?

Czy trudno dostać dofinansowanie z urzędu pracy na otwarcie działalności?

Jednym z pierwszych wyzwań, które się pojawiają, gdy myślimy o założeniu własnej firmy, są kwestie finansowe. Szukamy wsparcia i dowiadujemy się o dotacjach z urzędu pracy.

Zastanawiamy się wtedy czy trudno dostać dofinansowanie z urzędu pracy na otwarcie działalności.

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej tej formie wsparcia. Omówimy wymagania stawiane przez urzędy oraz podpowiemy jak zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dotacji.

Czytaj więcej »
dofinansowanie z urzędu pracy

Dofinansowanie z urzędu pracy 2024

Dofinansowanie z urzędu pracy może stanowić cenne wsparcie dla osób planujących otworzenie własnej firmy. Rok 2023 przynosi nowe możliwości dla przedsiębiorców, którzy poszukują środków finansowych na uruchomienie i rozwój swojego przedsięwzięcia.

Czytaj więcej »
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.